SCENARIUSZE

Dobry film nie może powstać bez scenariusza. Jako profesjonaliści przywiązujemy wagę również do etapu preprodukcji.

Nawet najkrótsze produkcje wymagają wcześniejszego przygotowania, a ich realizacja oparta jest na scenariuszach lub draftach. W swoich szeregach posiadamy doświadczonych, kompetentnych scenarzystów. My traktujemy scenariusze jako nieodłączną część procesu tworzenia filmu, dlatego umowa zawsze obejmuje również stworzenie scenariusza.

Punktem wyjściowym dla każdej produkcji jest omówienia koncepcji z Klientem. Zaczynamy od zarysu, szkicu scenariusza stworzonego na podstawie wspólnych ustaleń, aby następnie opracować scenariusz, który przedstawiamy do akceptacji i na którego podstawie powstaje film.

Jeśli Klient zażyczy sobie komentarz lektorski, układamy taki tekst właśnie w oparciu o scenariusz. W niektórych produkcjach ograniczamy się do draftu lub storyboardu. Ten ostatni najczęściej stosuje się w krótszych spotach, gdzie wizualizacja scen ułatwia przedstawienie efektu końcowego.

Projekt

99%

Klientów, którzy raz nam zlecili produkcję wraca do nas ponownie.

20 lat

Zajmujemy się kompleksową produkcją filmową

Stotyboard